Co słychać w klasie Sasanek?

Maj 2018

 

Temat miesiąca: „Co już potrafimy”

 

Temat I: „Marzymy o przyszłości”

 • poznajemy zawody dorosłych (krawcowa, listonosz, aktor, ogrodnik, piekarz, sprzedawca,…)
 • klasyfikujemy produkty do odpowiednich sklepów w zabawie „Gdzie co kupimy?”
 • uczymy się naśladować pokazywane gesty w zabawach „Praczki” i „Autobus”
 • doskonalimy umiejętność rysowania po śladzie poprzez ćwiczenia grafomotoryczne
 • rozwijamy umiejętność segregowania wg określonego znaku w zabawie matematycznej „Listy
  i skrzynki”
 • zakładamy kącik ogrodnika w klasie i obserwujemy kiełkujące groszki
 • odwiedzamy sklepy i niektóre instytucje w okolicy (piekarnia, kwiaciarnia, apteka, stoisko warzywne, urząd pocztowy, siedziba straży miejskiej)

 

Temat II: „Pomagamy mamie”

 • rozwijamy ogólną sprawność ruchową poprzez zabawy z wykorzystaniem piłki
 • bierzemy udział w zabawie ruchowej „Dom”
 • rozwijamy umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny
 • ćwiczymy pamięć w wierszu „Kanapka”
 • wykonujemy laurkę dla mamy
 • wiemy, jaką rolę pełnią rodzice i jakie są ich codzienne obowiązki
 • rozumiemy, jakie zagrożenie może stwarzać prąd

 

Temat III: „Gramy i śpiewamy”

 • bawimy się w zabawie ruchowej „Kto wskoczy na pięciolinię?”
 • doskonalimy poczucie rytmu poprzez zabawy rytmiczne i ruchowe
 • rozpoznajemy instrumenty muzyczne wg dźwięku w zabawie „Jaki to instrument?”
 • uczymy się współpracy w zabawie „Wędrujące nutki”
 • śpiewamy znane i lubiane piosenki
 • doskonalimy orientację w przestrzeni oraz pamięć ruchową poprzez naukę tańca festynowego