Co słychać w klasie Sasanek? 

                                       Maj 2019

 

Temat miesiąca: „Majowe zwierzenia stonogi

 

Temat I: „Spotkanie na łące”

·         usprawniamy motorykę dłoni i palców poprzez zabawy manipulacyjne i plastyczne

·         doskonalimy orientację w schemacie ciała i przestrzeni w zabawie „Gdzie siadają motyle?”

·         poszerzamy swoją wiedzę na temat wybranych owadów - pszczół, motyli i innych „obywateli” wiosennej łąki

·         zapoznajemy się z etapami rozwoju motyla słuchając opowiadania „Jak gąsienica zamieniła się w motyla” (W. Bieriestow)

·         uczymy się szacunku dla wszystkich istot żywych

·         za pomocą lupy obserwujemy kwiaty i owady żyjące na łące

 

Temat II: Mama ma święto”

·         uczymy się nazywać członków rodziny w zabawie „Moja rodzina”

·         rozwijamy umiejętność wyrażania uczuć wobec bliskich

·         doskonalimy umiejętności logicznego myślenia w zabawie „Od najmłodszego do najstarszego”

·         uczymy się współpracy w małych grupach w zabawie ruchowej „Rodzina w komplecie”

·         ćwiczymy pamięć poprzez naukę piosenek „Weź mnie na ręce” oraz „Czy taka jest mama?”

·         uczymy się przezwyciężać tremę i publicznie występujemy w programie podczas spotkania z okazji Dnia Rodziny

 

Temat III: „Poznajemy zawody”

·         bierzemy czynny udział w zabawie ruchowej „Niosę tacę”

·         potrafimy odtwarzać ruchem wybrany zawód

·         zapoznajemy się z różnymi zawodami wykonywanymi przez osoby dorosłe

·         poznajemy miejsca, narzędzia i specyfikę wykonywanego zawodu

·         ćwiczymy koordynację ruchów w zabawie „Gasimy pożar”

             .         obserwujemy pracę dorosłych podczas spacerów