Co słychać w klasie Sasanek? 

                                       Marzec 2019

 

Temat miesiąca: „Wiosenne wyprawy stonogi”

 

Temat I: „Lecimy w kosmos”

·         uczestniczymy w ćwiczeniach ruchowych „Uwaga, kometa!”, „Ufoludki”, „Astronauta”

·         rozwijamy spostrzegawczość wzrokową w zabawie ruchowej „Układ Słoneczny”

·         doskonalimy umiejętności grafomotoryczne rysując koło (planety, słońce)

·         słuchamy wiersza „Osiem planet” Dominiki Góra i poznajemy nazwy planet

·         wykonujemy pracę plastyczną „Kolorowe planety”

·         konstruujemy balonową rakietę i przeprowadzamy eksperyment „Latająca rakieta”

 

Temat II: Wyruszamy w świat”

·         rozwijamy ogólną sprawność i zwinność ruchową w zabawie bieżnej „Lecimy samolotem”

·         zapoznajemy się ze środkami transportu lądowego, wodnego i powietrznego

·         prawidłowo rozpoznajemy odgłosy wydawane przez niektóre środki transportu w ćwiczeniu słuchowym „Co wydaje taki odgłos?”

·         ćwiczymy narządy mowy przez powtarzanie zgłosek w zabawie ortofonicznej „Odgłosy pojazdów”

·         segregujemy środki transportu w ćwiczeniu klasyfikacyjnym “Co pływa, co jedzie, a co lata?"

·         składamy kartkę według podanej instrukcji „Samoloty”

 

Temat III: „Witamy wiosnę”

·         doskonalimy umiejętności określania pogody i nazywania zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia

·         rozwijamy kompetencje matematyczne (przeliczanie, porównywanie liczebności elementów
w zbiorach) w zabawach „Z małej chmury mały deszcz”, „Czy to zima, czy to wiosna?”

·         doskonalimy pamięć wzrokową w zabawie „Garnek pana Marca”

·         bawimy się w zabawie kołowej „Chodzi wiosna”

·         wykonujemy Marzannę i żegnamy zimę

 

Temat IV: „Szukamy wiosennych kolorów”

·         uczestniczymy w zabawach ruchowych „Wyścig nasionek” i  „Rosną kwiaty”

·         wskazujemy narzędzia potrzebne ogrodnikowi do pracy

·         nazywamy wiosenne kwiaty budzące się z zimowego snu

·         poznajemy etapy wzrostu rośliny – wzbogacamy kącik przyrody w cebulki kwiatów, sadzonki – wsiewamy i sadzimy rośliny, obserwujemy ich rozwój

·         uczestniczymy w improwizacji ruchowej „Wiosenna wróżka” do utworu „Nad pięknym modrym Dunajem” J. Straussa

·         rozwijamy spostrzegawczość oraz umiejętności dokonywania obserwacji przyrodniczych posługując się lupą