Co słychać w klasie Stokrotek? 

Kwiecień 2019

 
 

Temat miesiąca: „Wiosna idzie przez świat”

 

Temat I: „Stonoga z wizytą na wsi”

             .     bawimy się z piosenką „Lisek Łakomczuszek“

             .      wykonujemy pracę plastyczną „Kurka Złotopiórka” oraz „Krówka MuMu”

             .     doskonalimy spostrzegawczość słuchową w zabawie „Dźwięki na wsi”

             .     słuchamy wiersza „Wyszła kura na podwórze”

             .     wykonujemy makietę wiejskiego podwórka

             .     doskonalimy zręczność w zabawie „Doimy krówkę”

 

Temat II: „W wielkanocnym koszyczku”

             .    wykonujemy ćwiczenie grafomotoryczne „Kurczątko”

             .    ozdabiamy jajka różnymi technikami

             .    rozwijamy szybką reakcję w zabawie „Zajączki do norki”

             .    doskonalimy motorykę małą przygotowując świąteczne niespodzianki

             .    interpretujemy ruchem muzykę „Taniec kurcząt”

             .    wykonujemy pracę w grupach „Wielkanocna pisanka”

             .    uczestniczymy w opowieści słuchowo-ruchowej „Pisklę w skorupce”

 

Temat III: „Wianki kolorowe na łąkach plecie. Kto? Pachnący kwiecień”

             .   słuchamy opowiadania Wojciecha Widłaka „Tajemnica”

             .   obserwujemy wzrost rośliny

             .   doskonalimy umiejętność układania rytmów w zabawie „Kolorowa rabata”

             .   rozwijamy poczucie rytmu w zabawie „Wiosenne porządki na grządkach”

             .   doskonalimy umiejętność przeliczania „Pokoloruj tulipany”

             .   rozwijamy umiejętności komunikacyjne w zabawie „Jaki przedmiot mam w ręce?”