Co słychać w klasie Storczyków?

                                                                                                  

Luty 2019

 

Temat miesiąca: „Karnawał bałwanków”

 

Temat I: „Zima w Bałwankowie”

.         rozwijamy koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową odtwarzając szlaczek i wypowiadając tekst rymowanki „Bałwanek”

·         rozwijamy koordynację wzrokowo-ruchową podczas składania origami „Zabawny pingwin”

·         rozwijamy motorykę małą podczas pracy plastycznej „Bałwanek”

·         utrwalamy technikę wycinania wykonując pracę plastyczną „Kolorowe maski”

·         posługujemy się liczebnikami głównymi w zabawie dydaktycznej „Bałwanek wybiera się do szkoły”

·         wyszukujemy jednakowe literki w zabawie „Jak B szukało swego bliźniaka”

·         rozwijamy zdolności wokalne „Karnawałowe bale”

·         kształtujemy umiejętność wyrażania uczuć w różnych formach ekspresji: językowej, muzycznej, ruchowej i plastycznej w zabawie        dydaktycznej„Przepis na zimę”

·         budzimy w dzieciach odpowiedzialność za warunki panujące w naszym środowisku oraz świadomość, że każdy może się przyczynić do ich poprawy w zabawie „Czyste powietrze”

·         przeprowadzamy eksperymenty z wodą (badanie i opisywanie wody, porównywanie wody, określanie stopnia zanieczyszczenia, filtrowanie)

·         utrwalamy zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie

 

Temat II: „Moda w karnawale”

·         doskonalimy refleks i koordynację słuchowo-ruchową w zabawie „Dłonie lub stopy”

·         zapoznajemy się z tańcem „Polonez”

·         rozwijamy umiejętność uważnego słuchania wiersza i wypowiadania się na temat utworu literackiego - „Bal baloników” M. Terlikowskiej

·         utrwalamy umiejętność posługiwania się określeniami położenia przedmiotów w przestrzeni w zabawie dydaktycznej „Gdzie znajdują się kostiumy balowe?”

·         doskonalimy percepcję słuchową poprzez dzielenie wyrazów na sylaby, ćwiczymy analizę słuchową określając pierwszą głoskę w słowie w zabawie dydaktycznej „Bal Baloników”

·         prowadzimy dzieci do tolerancji w zabawie „Coś miłego”  i w wierszu „Rozmowa” – I. Ochocka, K. Wróbel

·         prowadzimy dzieci do rozwiązywania konfliktów „Fotele przemyśleń”

·         ćwiczymy reakcję na hasło w zabawie „Magiczny balonik” według K. W. Vopla

·         zaznajamiamy się z niektórymi instrumentami muzycznymi oraz nutkami i kluczem skrzypcowym w zabawie dydaktycznej „O zgubionym złotym kluczu skrzypcowym”

·         rozwijamy fantazję dziecka przez zdobienie papierowej sukni balowej lub garnituru

·         rozwijamy twórczą aktywność muzyczno-ruchową, grą na instrumentach perkusyjnych, zaznajamiając się z piosenką „Karnawałowe bale”

·         rozpoznajemy różne formy muzyczne, zapamiętujemy ruchy w przestrzeni w zabawie ruchowej „Konkurs taneczny”

·         kształtujemy postawę szacunku i ochrony środowiska w zabawie przyrodniczo-ekologicznej „Strażnicy przyrody”