Co słychać w klasie Storczyków?

                                    Kwiecień 2019

 

Temat miesiąca: „Wiosna, wiosna jest wokoło”

Temat I: „Stonoga na wsi”

·         rozwijamy koordynację słuchowo – ruchową podczas rysowania pod dyktando naucz. (wiersz E. M. Skórek „Domek”)

·         rozpoznajemy zwierzęta po ich odgłosach w ćwiczeniach słuchowych i ortofonicznych „Na wiejskim podwórku”

·         rozpoznajemy zwierzęta i ich młode w zabawie dydaktycznej „Nowinki z wiejskiego podwórka”

·         rozpoznajemy figury geometryczne przez dotyk zabawie dydaktycznej „Wiosenne porządki na wsi”

·         utrwalamy kolory i ich odcienie

·         współpracujemy z partnerem w zabawie „Beczka śmiechu”

·         obserwujemy zmiany zachodzące w otaczającym środowisku (podwyższona temperatura powietrza, śpiew ptaków .....)

·         malujemy farbami, tuszem na podany temat „Wiejska zagroda”

 

Temat II: „Stonoga i wielkanocny koszyk”

·         poznajemy symbole związane ze świętami wielkanocnymi w zabawie „Zajączki szukają świąt”, inspirowanej wierszem M .Majchrzak 

          „Już Wielkanoc”

·         słuchamy opowiadania ze zrozumieniem treści – A. Galica „Bajeczka wielkanocna”

·         rozwijamy umiejętność poruszania się w kole w rytm muzyki

·         dostrzegamy różnice w wielkości przedmiotów segregując sylwety jajek „Pisaneczki, pisanki”

·         rozwijamy koordynację wzrokowo-ruchową składając origami „Zajączek” oraz w pracy plastycznej „Styropianowe kurczątko”

·         doskonalimy koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową w zabawie rytmicznej „Domek”

·         kształtujemy elastyczność ruchu w zabawie ruchowej „Jesteśmy plasteliną”

·         wyrabiamy opiekuńczy stosunek do zwierząt w opowieści ruchowej „Przygoda  żółtej kuleczki”

·         przeprowadzamy eksperymenty z farbami „Wielkanocne eksperymenty”

 

Temat III: „Stonoga w świecie roślin”

·         porównujemy zbiory, posługujemy się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zabawie dydaktycznej „W naszym ogródeczku”

·         rozwijamy wyobraźnię twórczą, kształtujemy poczucie rytmu w zabawie dydaktycznej „Jestem sobie ogrodniczka”

·         rozwijamy percepcję wzrokową składając części obrazka w całość

·         rozróżniamy prawą i lewą rękę, ćwiczymy orientację w przestrzeni

·         poznajemy sekwencje czasowe w zabawie z obrazkami „Z nasiona kwiatuszek”

·         kształtujemy poczucie rytmu, prawidłowo reagujemy na hasło nauczycielki

·         utrwalamy bieg z wymijaniem przeszkód

·         rozbudzamy zainteresowania przyrodnicze, poszerzamy wiadomości na temat uprawy roślin