Co słychać w klasie Storczyków?

 
                                                                         GRUDZIEŃ 2018
                                                                                                           
 

Temat miesiąca: „W świątecznym nastroju...”

 

Temat I: „Tydzień Mikołaja”

·         wzmacniamy mięśnie stóp i zginacze palców w zabawach i ćwiczeniach z woreczkami

·         rozwijamy koordynację wzrokowo–słuchowo–ruchową podczas wypowiadania treści wiersza odtwarzając szlaczek „Mikołaj”

·         rozwijamy słuch określając dźwięki z okolicy w zabawie ruchowo–słuchowej „Idzie Mikołaj”

·         rozwijamy koordynację wzrokowo–ruchową na kartach pracy „Ciasteczka”

·         zliczamy elementy w poszczególnych zbiorach „Prezent Mikołaja”

·         poznajemy i opisujemy czynności powiązane ze zbliżającymi się świętami, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia

·         zachęcamy do zgodnej współpracy w grupie oraz rozumienia wartości koleżeństwa

·         rozwijamy kreatywność odtwarzając ruchem treść piosenki „Jedzie Mikołaj”

·         obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie zimą, zwracamy uwagę na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie

·         ćwiczymy koncentrację podczas słuchania opowiadań z książki „Mikołajowe gawędy” – M. Jarocka

 

Temat II: „Tydzień Aniołka”

·         rozwijamy sprawność ruchową poprzez pełzanie pod rozhuśtaną przeszkodą

·         doskonalimy motorykę małą podczas pieczenia waniliowych rogalików

·         kształcimy umiejętność równomiernego rozmieszczania elementów na płaszczyźnie w zabawie dydaktycznej „Aniołki pakują prezenty”

·         utrzymujemy porządek podczas pracy, rozumiemy potrzebę mycia rąk przed pracą z produktami spożywczymi

·         rozwijamy prawidłową wymowę i wyraźną artykulację, zwracamy uwagę na właściwe oddychanie

·         ćwiczymy analizę i syntezę wyrazów

·         rozwijamy ekspresję plastyczną i twórcze myślenie w pracy plastycznej „Drzewko z waty”

·         rozwijamy umiejętności wokalne podczas śpiewu piosenki „Ubierzemy dziś choinkę”

·         zapoznajemy się z zasadami działania wybranych domowych sprzętów elektrycznych – odkurzacz, piekarnik, robot ręczny

·         poznajemy zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych

 

Temat III: „Tydzień Choinki”

·         wzmacniamy więzi emocjonalne z rodziną w czasie oczekiwania na święta w zabawie dydaktycznej „Przy wigilijnym stole”

·         doskonalimy koordynację wzrokowo–ruchową, kształcimy sprawność obu rąk w zabawie na dwie ręce „Choinkowe drzewko”

·         poznajemy wybranych przedstawicieli drzew iglastych: sosna, jodła, świerk

·         rozwijamy koordynację wzrokowo–słuchowo–ruchową podczas wypowiadania treści wiersza odtwarzając szlaczek „Bombka”

·         poznajemy tradycje związane ze świętami słuchając opowiadań z książki „Magiczne Święta” – A. Cholewińska-Szkolik

·         zwracamy uwagę na rolę osób starszych w rodzinie i społeczeństwie

·         zachęcamy do uważnego słuchania czytanych utworów, kształtujemy wrażliwość emocjonalną, wyobraźnię twórczą i pomysłowość dzieci w zabawie           dydaktycznej „Sny i marzenia o prezentach i podróżach”

·         ćwiczymy koncentrację podczas słuchania opowiadań z książki „Choinka pana Borsuka” – U. Pitura

·         rozwijamy twórczość i kreatywność dzieci podczas przygotowania stołu wigilijnego w przedszkolu

·         rozwijamy umiejętności wokalne podczas śpiewu piosenek

·         poznajemy właściwości fizyczne śniegu i lodu podczas eksperymentów