Co słychać w klasie Storczyków? 

                                            Czerwiec 2019

 
 

Temat miesiąca: „Przygody stonogi z bliska i z daleka”

 

Temat I: „Poznajemy dzieci świata”

§  ćwiczymy szybką orientację w przestrzeni

§  utrwalamy zasady bezpiecznego posługiwania się nożyczkami i materiałami plastycznymi

§  rozwijamy motorykę małą poprzez łączenie kropek – Afryka, Murzynek

§  ćwiczymy koordynację słuchowo – ruchową w zabawie ruchowej „A palma wygląda tak..., „Przeprawa przez gąszcz”, „Dziesięć palców”, „Poplątany wąż”

§  słuchamy opowiadań o przygodach dzieci z różnych kontynentów

§  kształtujemy przyjazny stosunek do dzieci z całego świata w wierszach: „Eskimos jedzie”, „Murzynek Bambo” ....

§  rozwijamy wrażliwość słuchową – „Koncert ilustracyjny” p. K. Kamińska

 

Temat II: „Przygotowujemy się do szkoły”

§  pokonujemy niskie przeszkody przeskokami jednonóż i obunóż

§  doskonalimy logiczne myślenie, spostrzegawczość wzrokową w zabawie dydaktycznej „Piłeczka”

§  tworzymy przyjazną atmosferę, rozwijamy sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową w pracy zespołowej „Drzewko przyjaźni”

§   rozwijamy umiejętności liczenia w zabawie matematycznej „Liczymy, dopasowujemy przedmioty”

§  poznajemy życie pszczół, uczestniczymy w przygotowaniu „Podpłomyków” – Chlebowa chata

 

Temat III: „Cieszymy się na wakacje”

§  kształtujemy prawidłową postawę w zabawie z przyrządem – piłką

§  rozpoznajemy charakterystyczne budowle i ich funkcje, doskonalimy umiejętności posługiwania się materiałami do prac plastycznych „Latarnia morska”

§  rozwijamy umiejętność płynnego mówienia w rozmowach inspirowanych wierszem M. Golc „Zabawki marzą o wakacjach”

§  utrwalamy zasady bezpiecznej zabawy, rozwijamy umiejętność wypowiadania się na określony temat w zabawie dydaktycznej „Bezpieczne, wakacyjne zabawy”

§  poznajemy wybrane środki transportu oraz zasady właściwego zachowania się w czasie korzystania ze środków transportu